Ενημέρωση Επενδυτών

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της μετοχής της εταιρείας G. Arvanitakis Group Public Ltd στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ακολουθώντας το σύνδεσμο, επιλέξτε Κωδικό Αξίας: ΑΡΒΑΝ - G. Arvanitakis Group Public Ltd (ΚΟ με ΔΨ_Κ) ώστε να εμφανιστούν τα σχετικά στοιχεία. Τρέχουσες Τιμές / Απόδοση...

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας G. Arvanitakis Group Public Ltd σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ...

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο προς το έντυπο πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής της εταιρείας G. Arvanitakis Group Public Ltd στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διατηρεί και δημοσιοποιεί τα Πληροφοριακά Έγγραφα για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού...