ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μέσω διεθνώς εδραιωμένου δικτύου ανεύρεσης επενδυτικών ευκαιριών, τα στελέχη μας κρίνουν οποιασδήποτε μορφής επένδυση. Επενδύουμε ακόμη και σε συνθήκες μακροοικονομικής αστάθειας σε τομείς που παρουσιάζουν μοναδικές και αναξιοποίητες δυνατότητες.

Arvan Hotels Constructions

Η Arvan Hotels Constructions με 20ετή τεχνική εμπειρία σε περισσότερα από 140 ολοκληρωμένα έργα, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία για την επιτυχή υλοποίηση κάθε απαιτητικού έργου. Τα ικανά στελέχη και συνεργάτες της έχουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν μέσα σε στενά χρονοδιαγράμματα κάθε απαιτητικό τεχνικό έργο υψηλής ποιότητας .