Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο προς το έντυπο πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής της εταιρείας The Azur Selection PLC στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διατηρεί και δημοσιοποιεί τα Πληροφοριακά Έγγραφα για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου...